Libouchec

lokalita: Ústecko
http://www.libouchec.cz
ubytování (0), tipy na výlet (0), akce (0)

Libouchec

Autor:

Obec Libouchec je staré historické sídlo, které se v délce 6 km přimyká k toku Jílovského potoka. V dávné historii tudy vedla solná stezka. Z nejstarší doby se dochovaly stavby původně gotického kostela sv. Tří králů, později zbarokizovaného a bývalého panského velkostatku – zámečku. Na konci feudalismu tu vznikla rozsáhlá manufakturní výroba knoflíků, textilu, primitivní stroje mlýnů, manufaktur a hamrů dokázaly svou pravidelnou silou roztočit kdysi vodnatý Jílovský potok. ?ivot obce je m.j. ovlivňován již více jak stoletou existencí kdysi tzv. Duchcovsko-Podmokelské dráhy, která umožňovala mladému průmyslu bohaté mezinárodní obchodní styky. Dnes sice převažuje doprava silniční, ale železniční tra? se snahám o likvidaci zatím úspěšně brání. Stoupá význam turistického ruchu.Nalezená informační centra

V této obci nejsou žádná informační centra. Zobrazit informační centra v lokalitě Ústecko.