Mníšek

lokalita: Mostecko ubytování (0), tipy na výlet (0), akce (0)

Mníšek

Autor:

Donedávna pouze poklidná rekreační osada, dnes díky automobilovému hraničnímu přechodu Mníšek/Deutscheinsiedel jedno z nejrušnějších míst v mosteckém Krušnohoří. I se všemi negativními průvodními jevy. To je dnešní Mníšek.

Mníšek leží v nadmořské výšce 700 - 765 m v blízkosti státní hranice a od v překladu stejnojmenné vsi na německé straně ji odděluje pouze hraniční potok Svídnice. Osada se nachází v místech, kudy již ve středověku vedla obchodní stezka z českého vnitrozemí do sousedního Saska. Cesta vedla zhruba v linii Most - Janov - Křížatky - Mníšek - Sayda - Freiberg a je archeologicky doložena již na začátku 13. století. Písemně byla prokázána celnice mosteckého hradu v Mníšku již k roku 1425.

Podobně jako Nová Ves v Horách vděčí Mníšek za svůj vznik pánům z Veitmile. Zakládací listinou, datovanou velikonočním úterým roku 1562, věnoval Jan z Veitmile se svolením svého otce ?ebestiána (manžela Anny Glatzové z Altenhofu, pozdější spoluzakladatelky Nové Vsi v Horách) svým sedmnácti poddaným část lesa, zvaného Königreich, aby se zde usadili, les vymýtili a postavili tu domy, ke kterým dostali pozemky. Současně bylo přesně určeno, jaké dávky a jakou službu bude muset každý osadník za obdržené pozemky odvádět. Založení Mníšku mělo zřejmě souvislost s báňskou činností Altenhofů a pánů z Veitmile i s potřebou dřeva pro doly a hutě. Nově založenou osadu nazvali Einsiedel (německy mnich = Einsiedler), což zřejmě pochází od poustevny s kaplí, kterou připomínají listiny pocházející z té doby. Poustevna zde pravděpodobně vznikla brzy po založení oseckého kláštera, tj. na začátku 13. století. Cisterciáčtí mniši, znalí hornictví, ji používali jako místa pro odpočinek cestou do sousedního kláštera Altenzelle. (Altenzelle, též Altzella, bývalý klášter u Nossenu v Sasku, 30 km západně od Drážďan, založen roku 1145 pro benediktiny, 1162 přeměněn v cisterciácký. Ve 13. až 15. století bylo v Altenzelle vynikající sídlo věd a umění a tamní klášterní škola náležela k nejvýznamnějším v Sasku.) Poustevna však měla ještě další, důležitější účel: sloužila jako základna pro hledání v té době žádaných rud. Místnímu názvu Mníšek tudíž dali vzniknout osečtí mniši-poustevníci. Místo, kde poustevna stávala, leží na německé straně (v Deutscheinsiedelu) a nese příznačný název Brüderwiese (Louka bratří). Osada na české straně se německy nazývala Einsiedel, občas na rozlišení od sousední německé vsi také Böhmisch-Einsiedel.

V roce 1613 zkosil místní obyvatelstvo mor. Během šesti měsíců zde zemřelo 163 obyvatel, naživu zůstalo jen 59 lidí. Od té doby se z Mníšku do Nové Vsi každoročně konalo červencové procesí na svátek sv. Rozálie, patronky proti moru. Za napoleonských válek osadu vyplenili francouzské vojenské oddíly, obyvatelstvo před nimi muselo utéct do lesů. Již po roce 1750 žádali obyvatelé Mníšku mostecké radní o pomoc s výstavbou kostela. Záměr se odkládal kvůli válečným událostem, až padl úplně. V roce 1898 vznikl v Mníšku spolek pro zřízení kaple Nanebevstoupení Panny Marie, ale ta již, stejně jako řada jiných sakrálních staveb v Krušných horách, zanikla.

V souvislosti s otevřením hraničního přechodu byla také zrekonstruována příjezdová silnice z Klínů. Tuto událost připomíná pamětní kámen s měděnou tabulkou u křižovatky v horní části obce. Dočteme se zde, že „v letech 1998 a 1999 za spolufinancování programu Phare CBC a Ředitelství silnic a dálnic České republiky realizovala firma Vodohospodářské stavby s. r. o. Teplice stavbu rekonstrukce silnice III/2545 Klíny - Mníšek. Prostřednictvím tohoto projektu přispěla Evropská unie na výstavbu díla částkou celkem 689.829,- ECU“. Historická zemská stezka se tak vlastně symbolicky na začátku 21. století dočkala své druhé obnovy.

K místním turistickým atrakcím patří kromě zbytku rozhledny na Jeřabině rovněž 4,1 km dlouhá cykloturistická stezka spojující Mníšek s Novou Vsí v Horách, se srubem, odpočívadly, stolky a lavičkami, po níž vede červená turistická značka a naučná stezka. Vybudována byla na konci 90. let 20. století. U této cesty stojí jižně od vsi v poloze U křížku na kótě 713 dřevěný kříž z roku 1913.Nalezená informační centra

V této obci nejsou žádná informační centra. Zobrazit informační centra v lokalitě Mostecko.