Louka u Litvínova

lokalita: Mostecko
http://www.loukaulitvinova.cz/
ubytování (0), tipy na výlet (0), akce (0)

Louka u Litvínova leží jihovýchodně od Litvínova na Radčickém potoce. Pradávné jméno místa bylo Wiese nebo Wíza. Obec je pod tímto názvem poprvé uvedena roku 1289. Ve svých počátcích náležela do majetku mocného českého rodu Hrabišičů , jejichž jedna větev se psala páni z Rýzmburku se sídlem na rodovém hradě stejného jména v nedalekém Oseku. Roku 1398 prodali páni z Rýzmburku majetek Wilhelmovi , markraběti míšenskému. Celé podkrušnohorské území se tak na dlouhou dobu dostalo pod nadvládu Sasů. Teprve po ukončení husitských válek , za vlády českého krále Jiřího z Poděbrad, bylo území získáno zpět a stalo se neoddělitelnou součástí českého království. O jednotlivých držitelích Louky víme málo, protože jí dostávali v léno.

Občané mají k dispozici dva dobře zásobené obchody se smíšeným zbožím, tři restaurace, poštu. Zůstal zachován I. stupeň Z? a M? . V roce 1995 byl po rozsáhlé rekonstrukci obytného domu zprovozněn penzion pro důchodce s 10-ti garsoniérami a v témže roce byla obec napojena na plynofikaci, a do každého obytného domu byla zavedena přípojka na telefon.

V těchto letech proběhla zároveň rekonstrukce budovy Obecního úřadu, kaple sv. Antonína Paduánského, základní školy a obec ve spolupráci s městem Litvínovem vystavěla cyklistickou stezku a chodník pro pěší, která tvoří spojnici mezi Loukou a Litvínovem. Krom toho je obcí zajištěno autobusové spojení s Litvínovem. Vlakovým spojením je zajištěna doprava mezi městy Most, Litvínov a Teplice.Nalezená informační centra

V této obci nejsou žádná informační centra. Zobrazit informační centra v lokalitě Mostecko.