Vystavení vstupního víza do Krušných hor

Vystavení víza

Pro vstup na území území našeho vévodství je nutné vízum. Pro vystavení víza je nutné vyplnit následující formulář.

malba

Příjmení

Jméno

Státní příslušnost

Pohlaví

muž  žena

Datum narození


Na území Krušnohorského velkovévodství se zavazuji chovat slušně a ohleduplně k přírodě, lidem a zvířectvu.


V souladu se zákonem České republiky č. 101/2000 Sb. o Ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR) sdělujeme a slibujeme, že poskytnutá data NEjsou nikde uchovávána a slouží pouze k jednorázovému vystavení symbolického víza.