Dálnice D8, Tunely Panenská

01. leden 2004, Archiv, Ústecko, sepsal Krušnohorci.

Dálnice D8, Tunely Panenská

Dálnice D8, Tunely Panenská | Autor: ŘSD ČR, čteno: 2272x

Tunely Panenská jsou jednou z deseti hlavních staveb na 23,4 km dlouhém úseku budované dálnice D8 mezi Trmicemi (Ústí nad Labem) a státní hranicí se SRN.
Po dokončení budou vůbec prvními raženými dálničními tunely v České republice. Jejich jižní portál začíná zhruba na 92. kilometru dálnice D8, severní se nachází na jejím 95. kilometru před křižovatkou Petrovice.
Tunely Panenská jsou projektovány jako dvoupruhové s tím, že pro každý směr dálnice je vyhrazen jeden tubus s maximální osovou vzdáleností 21 metrů. Levý tubus bude 2 031 m dlouhý, z toho 1 992 m bude ražených. Pravý tubus bude měřit 2 006 m a jeho ražená část představuje 1 975 m. Tunely jsou navrženy pro rychlost 80 km/hod. s příčným uspořádáním jízdních pruhů o rozměrech 2 x 3,5 m, vodícími proužky 2 x 0,5 m, a s oboustrannými jeden metr širokými chodníky. Výška průjezdného průřezu činí 4,5 m. Tunely budou napojeny na centrální řídící systém a vybaveny nejmodernějšími technologiemi. Samozřejmostí budou odstavné bezpečnostní pruhy a SOS hlásky.
Součástí stavby je kromě vlastního objektu tunelů Panenská také 800 metrů dlouhý úsek dálnice s opěrnými zdmi a mimoúrovňovou křižovatkou Petrovice, kde se budoucí dálnice napojí na silnici II. třídy. Dálnice je navržena v kategorii D 27,5/120 s minimálním poloměrem směrového oblouku 998 m, maximálním podélným spádem 4,2%.
Pro ověření geotechnických poměrů a následné zpracování realizační dokumentace byl využit soubor dat vytvořený na základě prací na geologických průzkumných štolách Panenská, které Metrostav a.s. v dotčené lokalitě prováděl od září 2001 do října 2002.
Dokončení stavby pozitivně ovlivní dopravní situaci nejen na území ČR, ale rovněž v SRN, dálnice D8 spojí Prahu a Drážďany.

ZDROJ: Metrostav

Přidej svůj komentář k článku