Charakteristika Krušných hor

01. leden 2005, Zpravodajství, Erzgebirge, sepsal Krušnohorci.

Charakteristika Krušných hor  |  ---

Charakteristika Krušných hor | Autor: ---, čteno: 3901x

Krušné hory jsou naším nejdelším příhraničním horským pásmem, táhnoucím se v délce 139 kilometrů, s průměrnou nadmořskou výškou 820 metrů a nejvyšším bodem Klínovcem vysokým 1224 metry. Ve středním Krušnohoří (zájmové území) je nejvyšším bodem Loučná 955 m. Hradba Krušných hor zvedající se bez přerušení od zlomového úpatí až téměř k horskému hřebenu je nejvýraznější v okolí NPR Jezerka. Příkré stupňovité svahy jsou výrazně rozčleněny hlubokými údolími, z nichž k nejkrásnějším patří údolí Bílého potoka nazývaný Šumný důl s Pekelským údolím. Vrcholové partie hor jsou často bezlesé s množstvím rozsáhlých rašeliništních ploch. Nad Českým Jiřetínem se nachází Flájská přehrada, která kvalitní pitnou vodou zásobuje podstatnou část podkrušnohoří.

V dávné minulosti byly české pohraniční hory jak na severu, tak na západě nazývány Český les, respektive Böhmerwald. Na německé straně, v Sasku, se toto severní horské pásmo nazývá Erzgebirge, což je v překladu Rudohoří.

Tím je v názvu zachycen bohatý výskyt rud. Toto pojmenování se od konce 16. století užívalo i na české straně. Název Krušné hory se užívá až od 19. století. Oba názvy - jak Rudohoří, tak Krušné hory jsou odvozeny od slova "krušec".

V mineralogii je krušec srostlice krystalu cínovce. Navíc slovo "krušit" znamenalo ve starší češtině "těžit, dolovat" a to se také na tváři nejen Krušných hor, ale především v Podkrušnohoří výrazně projevilo. Rostoucí těžba mědi a stříbra dala patrně hlavní impuls ke vzniku obcí a přilehlých osad v této oblasti Krušných hor.

Přidej svůj komentář k článku