Jelení vrch

05. červenec 2011, Příroda, Sokolovsko, Přebuz, sepsal Krušnohorci.

Jelení vrch  |  ---

Jelení vrch | Autor: ---, čteno: 5132x

Přírodní park Jelení vrch o rozloze kolem 40 km2 byl vyhlášen v roce 1985 a rozkládá se kolem řeky Rolavy mezi městy Přebuz a Nové Hamry. Navazuje na přírodní park Přebuz a na severu je ohraničen masivem Jelení vrch, podle kterého byl přírodní park pojmenován. Nejvyšším bodem parku je vrch Korec s 981 m. Jedná se o cennou přírodní lokalitu, jejíž součástí je přírodní rezervace Malé jeřábí jezero.

Většinu území přírodního parku pokrývají lesní porosty, tvořené převážně smrkem ztepilým, jen ojediněle jsou vtroušeny listnáče, hlavně javor klen a jeřáb obecný. Zbytek parku tvoří nevyužívané pastviny. Druhově nepříliš bohatou flóru zpestřuje několik zvláště chráněných druhů, např. kriticky ohrožený vítod douškolistý, silně ohrožená masožravá rosnatka okrouhlolistá, ohrožený druh horské orchidee prsnatec Fuchsův (listenatý) a prha arnika. Hojný je zde jelen lesní a prase divoké, hnízdí tu vzácné sovy krušnohorských smrčin kulíšek nejmenší a sýc rousný.

Park nabízí mnoho pěkných cest zejména pro cykloturistiku, které nás zavedou do jediné obce uvnitř parku - do Jelení. Na hranici území parku můžeme navštívit Nové Hamry a Vysokou Pec.
Jelení vrch na mapěPřidej svůj komentář k článku

Tipy na výlet poblíž

Přebuzské vřesoviště, 2,7 km

Přebuzské vřesoviště

Přebuzské vřesoviště je přírodní památka, byla vyhlášena v roce 1992 a nachází se u obce Přebuz. Důvodem je ochrana komplexu polopřirozených biotopů, vzniklých po těžbě rašeliny, sloužící jako ... číst celé

Rolavský rybník, 2,9 km

Rolavský rybník

Rolavský rybník (také rybník Lícha) je uměle vytvořtená vodní plocha vybudovaná na Jelením potoce v oblasti NPR Rolavská vrchoviště mezi Rolavou a Jelením. Byl zde vytvořen jako zásobárna vody pro ... číst celé

Přírodní rezervace Velký močál, 3,3 km

Přírodní rezervace Velký močál

Oblast se rozkládá na ploše 50,27 hektarů a leží ve vrcholové části plata Krušných hor. Rozlehlé rozvodnicové rašeliniště má rozlohu 30,2 hektarů, je mírně svažité k jihozápadu a protáhlé směrem z ... číst celé

Bývalý cínový důl Rolava a zajatecký tábor Sauersack, 3,4 km

Bývalý cínový důl Rolava a zajatecký tábor Sauersack

V širším okolí tohoto místa se od 14. století rýžovala cínová ruda. Hornická aktivita v okolí Rolavy a Jelení vrcholila v 16. století. Za 2. světové války byla u Jelení vyhloubena šachta do hloubky ... číst celé

Ski Nové Hamry, 4,3 km

Ski Nové Hamry

Lyžaři zde naleznou půjčovnu sjezdové i běžecké výstroje včetně snowboardů, čtyři vleky typu TLV 12 přímo v obci a pravidelně upravované sjezdovky. Samozřejmě jsme nezapoměli na návštěvníky poněkud ... číst celé

Velké jeřábí jezero, 5,9 km

Velké jeřábí jezero

Přírodní rezervace Velké jeřábí jezero se, podobně jako Malé jeřábí jezero, rozprostírá po obou stranách státní hranice. Jak v Česku, tak i v Sasku je přírodní rezervací. Leží v sedle pod Jeřábím ... číst celé