Rekonstrukce areálu Bílinské kyselky

20. červenec 2012, Zpravodajství, Teplicko, Bílina, sepsal Krušnohorci.

Rekonstrukce areálu Bílinské kyselky  |  -

Rekonstrukce areálu Bílinské kyselky | Autor: -, čteno: 4926x

Areál stáčírny známé minerální vody Bílinská kyselka prochází rekonstrukcí. Investorem projektu, jehož celková hodnota je 96,5 mil. Kč (bez DPH), je Bohemia Healing Mineral Waters CZ, a. s. Rekonstrukce je z 60 % financována z dotace Operačního programu Podnikání a inovace Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze 40 % z vlastních zdrojů společnosti. Zhotovitelem je OHL ŽS, a. s., divize Plzeň.

Opravovaný areál stáčírny leží v okrajové části Bíliny pod lázněmi Bílinská kyselka. Původní objekty byly postaveny koncem 19. století, ale během existence stáčírny došlo k mnoha stavebním úpravám v souvislosti s modernizacemi a rozšiřováním provozu. Kvůli dlouhodobě zanedbané údržbě, nekvalitním či nevhodným opravám a chaotickým dostavbám v socialismu je současný technický stav areálu špatný. Rekonstrukci je nutné provést s respektem k architektonicky cenným objektům, protože areál je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek.

"Naší prioritou je zachovat kontinuitu provozu stáčírny Bílinské kyselky a Zaječické hořké vody i během náročné rekonstrukce. Cílem je pomocí moderních technologií stáčení, inovovanou produktovou řadou a novým atraktivním variantám balení přispět k rozšíření světového ohlasu našich minerálních vod," řekl dnes Ing. Zdeněk Nogol, ředitel společnosti BHMW CZ a. s.

Od doby vybudování stáčírny se zásadním způsobem změnily technologie stáčení minerální vody, včetně pomocných provozů a také logistika. Návrh rekonstrukce vychází ze současného standardu technologie a dopravy a zároveň respektuje charakter a nejcennější objekty areálu. Rekonstrukce zachovává původní dominantní historické objekty – hlavní dvoupatrovou budovu, spojovací budovu s průjezdem, protáhlý skladový objekt se sedlovou střechou (nejstarší stavba celého komplexu) a s rampou podél původní již zrušené vlečky, budovu osmiúhelníkového půdorysu, hmotu budovy původní akumulace kyselky a objekt bývalé kotelny. Odstraněny budou nevhodné a mnohdy i nefunkční objekty (dostavěné často necitlivě k původnímu konceptu budovy) a jednopodlažní dílny a sklady při opěrné stěně. Díky tomu vyniknou původní historické fasády, protože odstraněné objekty nenahradí nová zástavba, ale vnitřní dvůr.

Nová bude jen jednopodlažní hala s plochou zatravněnou střechou. Stávající zpevněná plocha bude snížena na úroveň zásobovací komunikace a plošně směrem do svahu rozšířena tak, aby se zde mohla zásobovací vozidla otočit a přijet k nové vnitřní zásobovací a expediční rampě. V rámci rekonstrukce budou opraveny fasády budov, přičemž omítky nebudou odstraňovány celoplošně, ale pouze v místě, kde jsou jejich vrstvy nesoudržné a silně narušené. Nově doplňované části omítek budou vápenné. Obdobně, tedy kombinací oprav a replik budou stavbaři postupovat také u oken, dveří a podlah.

Při opravách budou používány tradiční materiály a technologické postupy. Stávající střešní krytina bude vyměněna za původní štípanou břidlici v klasické skladbě nakoso. Opraveny či vyměněny budou také okapy a tam, kde to bude nutné, i nosné konstrukce. Protože hlavní budova má částečně zatopený suterén, bude součástí rekonstrukce také odčerpání vody a zamezení jejího dalšího pronikání do objektu.

Obyvatelé Bíliny se tak mohou těšit na nově zrekonstuovanou dominantu vstupu do lázeňského lesoparku. Součástí plánů je další multifunkční využití budov, například stálá expozice dějin využívání minerálních vod a jiného nerostného bohatství Bíliny.

Rekonstrukce byla zahájena na konci června a její dokončení je plánováno na říjen 2013.
Rekonstrukce areálu Bílinské kyselky na mapěPřidej svůj komentář k článku

Tipy na výlet poblíž

Koupaliště na Kyselce, 0,2 km

Koupaliště na Kyselce

Teplých až horkých dní je stále více a lidé hledající na Teplicku možnost vykoupání na koupališti mají ideální možnost zavítat do Bíliny. Koupaliště na Kyselce nabízí atraktivní areál a spoustu ... číst celé

Audiostezka Bílinou, 1,3 km

Audiostezka Bílinou

Audiostezka Bílinou je projekt naučné stezky, která nyní zahrnuje 20 objektů. Je určena návštěvníkům města i rodilým Bíliňanům. Průvodní texty pro vás autoři nahráli jako zvukovou stopu ve formátu ... číst celé

Zámek Bílina, 1,4 km

Zámek Bílina

Současný barokní zámek je mohutná dvoupatrová obdélná budova s velkými nárožními třípatrovými pavilony. Protáhlá bloková budova s nárožními bastiony pokrytá sedlovou střechou shlíží svým západním ... číst celé

Bořeň, 1,5 km

Bořeň

Vrchol Bořeň je typickou a nezaměnitelnou dominantou města Bílina. Vrch svým vzhledem připomínající ležícího lva, je oblíben také horolezci, skála je ve většině sektorů pevná a nabízí rozmanité ... číst celé

Zimní stadion Bílina, 1,6 km

Zimní stadion Bílina

Zimní stadion v Bílině je od roku 2001 domovem hokejového klubu HC Draci, který v současnosti hraje 2. ligu. Dalším stálým nájemcem jsou krasobruslaři. Ani široká veřejnost zde není opomíjená. Využít ... číst celé

Zelená hala - víceúčelová sportovní hala v Bílině, 1,8 km

Zelená hala - víceúčelová sportovní hala v Bílině

Víceúčelová sportovní hala se oficiálně od 2. 10. 2015 stala místem pro sportovní kluby, amatérské spolky nebo jednotlivce. Hala je primárně určená pro mimoškolní sportovní aktivity jako je tenis, ... číst celé