Vodní nádrž Křímov

17. září 2012, Architektura a stavby, Chomutovsko, Chomutov, sepsal Krušnohorci.

Vodní nádrž Křímov  |  -

Vodní nádrž Křímov | Autor: -, čteno: 6006x

Vodní dílo Křímov leží severozápadně od Chomutova, v údolí Křímovského potoka. Ten pramení severovýchodně od Hory Svatého
Šebestiána a ústí do Chomutovky 1 km pod hrází. V době zvýšené
potřeby vody, především v 80. letech minulého století, byly průtoky v Křímovském potoce nadlepšovány přečerpáváním vody z Prunéřovského potoka čerpací stanicí Celná. Dnes je však již zakonzervovaná a mimo provoz. Stavební práce byly zahájeny již
v roce 1953. V roce 1955, na základě rozhodnutí tehdejší vlády ČSR, byla hráz z úsporných důvodů přeprojektována do dnešní
podoby, tj. snížena o 12 m proti původnímu projektu. Hráz vodního díla je tak dnes vysoká jen 48 m nad základem,
délka hráze je 201 m v koruně, při šířce hráze 4 m. Objem hráze je 101 000 m3 betonu a vytvořená nádrž má celkový objem 1,48 mil. m3, při zatopené ploše 10,4 ha. Hráz je betonová, tížná, s obloukem po vodě na levé straně. Právě toto „klenutí“, vyvolané nepříznivou geologií na levém svahu údolí, patří k zajímavostem přehrady. V podélném směru prochází hrází v horní části revizní a v dolní části injekční štola. Obě jsou propojeny točitým schodištěm. Spodní výpusti o průměru 800 mm jsou zabetonovány přímo v tělese hráze. Korunový bezpečnostní přeliv je nehrazený o dvou polích šířky 2 x 12,9 m. Maximální kapacita přelivu je 45 m3/s. Na přelivy a objekt spodních výpustí navazuje v podhrází mohutný betonový vývar nálevkovitého tvaru přecházející do odpadního koryta. Odběrné zařízení pro úpravnu tvoří dvojice navzájem propojených potrubí o průměru 400mm, která v horní části přecházejí do průměru 200 mm se třemi úrovněmi odběrů vody z nádrže. Vtoky se ovládají ručně
z domku odběrů na koruně hráze, stojícího vlevo od strojovny uzávěrů. Účelem vodního díla je, ve spolupráci s historickou
nádrží Kamenička, dodávat surovou vodu pro úpravnu vody Třetí
mlýn, která zásobuje obyvatele Chomutova pitnou vodou. I po výstavbě nádrže Přísečnice je tato úpravna v části Chomutova z tlakových důvodů ve vodovodní síti nezastupitelná. Celé povodí nádrže je zalesněno a dosahuje až na hřeben Krušných hor. Pravou horní částí povodí prochází v oblasti obce Křímov mezinárodní silnice I/7, která je v současné době přeložena mimo vlastní povodí Křímovského potoka tak, aby provoz na
ní nemohl způsobit problémy s kvalitou vody v nádrži. Podél téměř celé nádrže vede frekventovaná turistická trasa z údolí Chomutovky směrem k železniční zastávce Křimov a dále na
hřeben Krušných hor. Vlastní nádrž, stejně jako jiné vodárenské, je pro veřejnost nepřístupná. Křímovský potok nad nádrží vytváří místy divoký skalní kaňon. Na pravém svahu nad nádrží vede železnice Chomutov–Vejprty, ze které se při výstavbě přehrady pomocí nově zbudované vlečky dopravovala
většina materiálu ke kabelovému jeřábu překlenujícímu celé údolí.

K nádrži vede příjemná cyklostezka Bezručovým údolím.
Vodní nádrž Křímov na mapěPřidej svůj komentář k článku

Tipy na výlet poblíž

Vodní dílo Kamenička, 2,1 km

Vodní dílo Kamenička

Údolní přehrada Císaře Františka Josefa, které dnes nikdo neřekne jinak než Kamenička, se nachází 8 km severozápadně od Chomutova v bočním údolí říčky Chomutovky na potoce Kamenička, pramenícím v ... číst celé

Kýšovický vodopád - nejvyšší vodopád Krušných hor, 4,9 km

Kýšovický vodopád - nejvyšší vodopád Krušných hor

Blíží se jaro a období jarního tání. Velké množství vody podtrhuje mocnost a krásu vodních toků, a zejména vodopádů. Je tedy ten správný čas naplánovat si výlet třeba na Kýšovický vodopád - na ... číst celé

Pramen řeky Bíliny, 5,3 km

Pramen řeky Bíliny

Uprostřed země nikoho, na mapě nedaleko vesničky Zákoutí, na úpatí vrchu Kamenná hůrka, najdete v lese prameniště řeky Bíliny. Samotný pramen není nijak v terénu označen ani upraven. Mapa vás ... číst celé

Nový a Starý rybník, 5,4 km

Nový a Starý rybník

Tyhle dvě umělé vodní plochy zadržují vodu v krajině Novodomského rašeliniště. Najdete je u horního vstupu do Bezručova údolí. Jsou rašeliništního typu, takže vodu mají hnědočervenou. Koupat se v ... číst celé

Rozhledna na Skřivánčím vrchu u Málkova, 5,5 km

Rozhledna na Skřivánčím vrchu u Málkova

Ocelová rozhledna se tyčí ve výšce 460 m. n. m. na Skřivánčím vrchu nad obcí Málkov. Slavnostně byla otevřena v létě 2011 a z výšky 16 m nabízí výhledy na vrcholky Krušných hor, do Prunéřovského ... číst celé

Nejvyšší Bungee Jumping v ČR, 5,6 km

Nejvyšší Bungee Jumping v ČR

Most přes řeku Hačka 62 m nedaleko Chomutova je v současnosti nejvyšším mostem, ze kterého se lze spustit na gumovém laně. Skočit můžete v postroji nebo s úvazem za nohy, případně se zhoupnout pod ... číst celé