Severní Čechy budou za 50 let krajem jezer

01. leden 2005, Zpravodajství, Elbland, sepsal Krušnohorci.

Severní Čechy budou za 50 let krajem jezer

Severní Čechy budou za 50 let krajem jezer | Autor: Krušnohorci, čteno: 3175x

Velké proměny čekají za půl století prostory dnešního Dolu Nástup Tušimice. Plány jsou velkolepé - těžební velkostroje má vystřídat poklidná hladina jezera a zelená zákoutí lesů a luk a krajina má sloužit k rekreaci a sportu.
"Víme dnes docela přesně, jak by mohlo v budoucnu vypadat dnešní území tušimických dolů, až tu po roce 2035 skončí těžba skrývky a uhlí a celá krajina dostane lidský rozměr," říká Ivan Svoboda ze společnosti R – Princip Most, zabývající se ekologií související s hornickou činností.
"Existují už studie, které zasahují do budoucnosti vzdálené padesát i víc let a jsou to dokumenty velice zajímavé. Jak známo, doly podle horního zákona musejí provádět sanaci a rekultivaci území, narušeného hornickou činností. To je důležitý předpoklad a navíc lze počítat i s penězi, které chce dát stát na revitalizaci Podkrušnohoří, na odstranění starých ekologických zátěží. Jedná se o proklamovaných 15 miliard korun a věřím, že potřebné finance z této sumy získá i Tušimicko. Z toho vychází i naše studie Tušimicka po ukončení těžby. Předpokládá zatopení zbytkové jámy lomu Libouš a vytvoření velkého jezera severně od obce Březno. Jezero by mělo rozlohu 512 hektarů, hluboké by bylo maximálně 55 metrů a obsahovalo by na 80 milionů kubíků vody. Pro srovnání s Nechranickou přehradou by bylo asi třetinové. Počítá se s napouštěním z řeky Ohře Podkrušnohorským přivaděčem zhruba tři roky. Zajímavě tvarované a do terénu citlivě zasazené jezero bude místem k rekreaci a provozování vodních sportů i významným krajinotvorným prvkem. Výsypky po rekultivaci dostanou podobu lesů prostřídaných travními porosty, s komunikacemi, cyklostezkami, vzniknou tu prostory pro golf, tenis a jiné sporty, počítá se i s průmyslovým využitím části území a směrem ke Kadani by mohlo vyrůst několik rodinných domů. Studie pamatuje i na agrocentrum na dnešní výsypce Merkur, které by obhospodařovalo zelené plochy, zabývalo se například chovem ovcí a bylo i místem pro agroturistiku. Je toho hodně, co by mohlo být na Tušimicku po ukončení důlní činnosti. Při navrhování záměrů spolupracujeme s pracovníky Severočeských dolů., diskutujeme je se starosty okolních obcí a příslušnými institucemi a získáváme jejich podporu," dodává Ivan Svoboda.
Obdobnou studii rekultivace a revitalizace krajiny po těžbě uhlí vytvořila společnost R – Princip Most spolu s Báňskými projekty Teplice i pro Doly Bílina, kde za půl století bude také velké jezero.
"Toto jezero, které zatopí zbytkovou jámu lomu Bílina bude největší v rámci rekultivací v celé severočeské hnědouhelné pánvi. Jeho plocha bude 1100 hektarů, bude tudíž dvakrát větší než jezero v Tušimicích. Bude i značně hluboké – až kolem 150 metrů. V současné době se v jezero už proměňuje bývalý lom Chabařovice ve východní části pánve. Plocha vodní hladiny tu bude 250 hektarů," upřesňuje Ivan Svoboda.

Zdroj: Antonín Dohnal e-region.cz

Přidej svůj komentář k článku