Vzniká národní park Krušné hory

31. prosinec 2013, Zpravodajství, Elbland, sepsal Krušnohorci.

Vzniká národní park Krušné hory

Vzniká národní park Krušné hory | Autor: Krušnohorci, čteno: 5261x

Nově sestavený parlament ke konci roku urychleně schválil Zákon o národním parku Krušné hory. K již stávajícím národním parkům (Krkonošského národního parku, Národnímu parku Podyjí, Národnímu parku Šumava a Národnímu parku České Švýcarsko) tak vzniklo páté území nejvyšší ochrany přírody na českém území. Krušné hory a jejich krása tak už budou patřit jenom výletníkům, turistům, cyklistům a lyžařům. Pro vstup do parku budete nuceni zažádat o Vízum pro vstup do Krušných hor.


Národní park je definován v § 15 zákona č. 114/1992 Sbírky o ochraně přírody a krajiny jako: "Rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam, lze vyhlásit za národní parky. Veškeré využití národních parků musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými cíli sledovanými jejich vyhlášením. Národní parky, jejich poslání a bližší ochranné podmínky se vyhlašují zákonem."


Po několika desítkách let je tedy již jasné, že se zcela zásadně mění přístup a pohled Parlamentu ČR k ochraně jedinečného území na našich severozápadních hranicích. Toto rozhodnutí bude mít dopad i na fungování vlády a jejich budoucích nařízení. Například obce jako Litvínov a Horní Jiřetín tak přestávají být v nejistotě ohledně prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí. Těžit se v národním parku zkrátka nemůže. Rovněž budou muset být přenastaveny imisní limity pro vypouštění znečišťujících látek do ovzduší v tzv. hnědouhelné pánvi Mostecka a Sokolovska.

Přítrž je také učiněna větrníkové lobby za obnovitelné zdroje energie a celkový počet větrných elektráren na vrcholcích hor by již neměl narůstat. To přívítalo hned několik občanských sdružení a sdružení obcí.


"Parlament nám udělal opravdu nečekanou radost takhle ještě téměř pod stromeček", řekl Martin Valina, předseda občanského sdružení Krušno. "Naplnil tak doporučení Evropské unie v rámci programu Natura 2000. Znamená to zásadní průlom v ochraně přírody Krušných hor. Nyní již zbývá jen počkat, jak zareaguje spolková vláda sousedního Saska."Krajský úřad Ústeckého kraje, pověřený správnou národního parku, tak ústy své mluvčí vyhlašuje veřejnou soutěž na logo Národního parku Krušné hory. Podmínky budou z kraje nového roku vyvěšeny na webu www.kr-ustecky.cz. Hodnotící komise bude sestavena členy webu Krušnohorci.net. Své nápady nám můžete zasílat již nyní.

A také přejeme všem hezký Silvestr a vstup tou správnou nohou do nového roku!
Vzniká národní park Krušné hory na mapěPřidej svůj komentář k článku

Tipy na výlet poblíž