Vodní dílo Myslivny

10. říjen 2012, Architektura a stavby, Karlovarsko, Boží Dar, sepsal Krušnohorci.

Vodní dílo Myslivny  |  Povodí Ohře

Vodní dílo Myslivny | Autor: Povodí Ohře, čteno: 2724x

Vodní dílo se nachází 3 km západně od Božího Daru v Krušných horách na potoce Černá, pramenícím na česko-saské hranici a odtékajícím zpět do Saska v obci Potůčky. Dílo místního významu bylo vybudováno v letech 1956-58 jako hlavní zdroj pitné vody pro skupinový vodovod Jáchymov. Hráz je vysoká 5,6 m, dlouhá 130 m a široká v koruně 4,5 m. Hráz s korunou na kótě 959,11 m n. m. je nejvýše položeným vodním dílem ve správě Povodí Ohře. Jedná se o zemní sypanou hráz s vnitřním jílovým těsněním. Vytvořená nádrž má celkový objem 60 000 m3 a zatopenou plochu 4,1 h, jedná se o nejvýše položenou vodárenskou nádrž v České republice. Funkční objekty přehrady jsou řešeny jednoduše a tvoří je výpustné zařízení připomínající požerák se vtokem vytvořeným ze dvou ocelových trub o průměru 600 mm, odběrná betonová štola zaústěná přímo do pravobřežní úpravny vody a boční bezpečnostní přeliv dlouhý 28,8 m s kapacitou 27 m3. Ten je umístěn na levé straně hráze. Objekt byl v roce 2005 zrekonstruován, včetně zkapacitnění odtokového koryta. Jedná se o problematickou vodárenskou nádrž z hlediska kvality vody. To je dáno její polohou v blízkosti rašelinišť a poměrně malým objemem, takže i menší znečištění na přítoku se projeví na kvalitě vody. Přítok do nádrže lze ovlivňovat rozdělením vody do Blatenského příkopu, což je historický umělý přivaděč vody z oblasti Božího Daru do obce Horní Blatná, zachycující veškeré levostranné přítoky Černé.
Vodní dílo Myslivny na mapěPřidej svůj komentář k článku

Tipy na výlet poblíž

Blatenský příkop, 2 km

Blatenský příkop

Těžba a úprava rud spotřebovala vždy velké množství vody. Využívala se nejen při rýžování, ale i v úpravnách a pro pohon strojů. Voda, která slouží jako zdroj energie, musí mít i dostatečný spád. Jen ... číst celé

Božídarský Špičák, 2 km

Božídarský Špičák

Božídarský Špičák (zkráceně jen Špičák) je výrazná hora, nacházející se na náhorní planině Krušných hor, 3 km jihozápadně od nejvýše položeného města Česka Božího Daru, uprostřed Národní přírodní ... číst celé

500 let důlní historie za 2 hodiny - štola Johannes, 2,1 km

500 let důlní historie za 2 hodiny - štola Johannes

Historické důlní dílo v Krušných horách staré přes 500 let je otevřeno veřejnosti se třemi prohlídkovými trasami. Jedním z nejpozoruhodnějších rudních revírů v České republice je skarnový revír ... číst celé

Mrtvý rybník, 2,4 km

Mrtvý rybník

V prostoru Božídarského rašeliniště se nachází několik rašeliništních rybníčků. Na potůčku Bystřice je to například Mrtvý rybník. Z důvodu všudypřítomné rašeliny je zabarven téměř až do černa. A ... číst celé

Po stopách Yettiho - aneb na sněžnicích tam a zpátky, 2,4 km

Po stopách Yettiho - aneb na sněžnicích tam a zpátky

Máte rádi zvuk křupajícího sněhu pod nohama, bílé pláně, teplo u kamen, zimní romantiku a prostě vše co patří k zimě? A co takhle vyzkoušet něco netradičního a nového? Nadšenci z Božího Daru ... číst celé

Božídarské rašeliniště, 2,6 km

Božídarské rašeliniště

Božídarské rašeliniště je chráněné území mezi Božím Darem a Rýžovnou. Jde ve skutečnosti o celý komplex rašelinišť, která přecházejí jak do smrkových porostů, tak i do horských rašelinných luk. ... číst celé