Vodní dílo Stanovice

11. říjen 2012, Architektura a stavby, Karlovarsko, Karlovy Vary, sepsal Krušnohorci.

Vodní dílo Stanovice  |  Povodí Ohře

Vodní dílo Stanovice | Autor: Povodí Ohře, čteno: 2838x

Vodní dílo Stanovice leží 6 km jihovýchodně od Karlových Varů na Lomnickém potoce, který pramení na jižních svazích vrchu Větrovec a ústí zprava do Teplé v obci Březová pod stejnojmenným vodním dílem. Společně tak mohou obě díla ovlivňovat průtoky v Karlových Varech jak při minimálních průtocích, tak i při průchodu povodní. Stanovice navíc převzaly část protipovodňové ochrany Karlových Varů po neuvážené zástavbě přímo ve městě a snížení původní kapacity koryta, na kterou byla navržena funkce protipovodňové ochrany vodního díla Březová. Stavba byla zahájena v roce 1972 přípravnými pracemi a dokončena v roce 1978. Hráz je sypaná kamenitá s návodním asfaltobetonovým těsněním. Kámen na sypání hráze se těžil v zátopě na levém břehu asi 400 m nad přehradním profilem. Injekční clona v podloží hráze byla prováděna z injekční chodby založené do skalního podloží a navazující na návodní těsnění. V roce 2003 byla po zjištění nárůstu vztlaků provedena dodatečná injektáž podloží. Hráz je vysoká 62,5 m nad základovou spárou, je v koruně široká 8,25 m a dlouhá 258 m. Po koruně hráze vede místní komunikace mezi obcemi Kolová a Stanovice. V patě je hráz široká 230 m. Vzniklý nádržní prostor má celkový objem 27,8 mil.m3, při zatopené ploše 142 ha a je čtvrtou největší nádrží v oblasti Povodí Ohře. Sdružený věžový objekt je umístěn při pravém břehu nádrže u hráze. Komora dvou spodních výpustí o průměru 800 mm umístěná ve spodní částí objektu je přístupná z podhrází komunikační štolou. V její spodní částí se odvádí voda od spodních výpustí, v komunikační části je uloženo odběrné vodárenské potrubí průměru 1000 mm napojené na věž odběrného objektu. Tu tvoří mokrá šachta se šesti odběrnými etážemi hrazenými tabulovými uzávěry ovládanými z horní strojovny, která je přístupná lávkou z pravého břehu nádrže. Celý věžový objekt je 55,5 m vysoký. Na pravém břehu u hráze se nachází boční nehrazený bezpečnostní přeliv s přelivnou hranou délky 22 m a kapacitou 221 m3/s. Na spadiště přelivu navazuje 239 m dlouhý skluz se šířkou ve dně 8 m, zaústěný do společného vývaru s odpadní štolou spodních výpustí. Hlavním účelem vodního díla Stanovice a důvodem jeho výstavby bylo zásobování Karlovarska kvalitní pitnou vodou. Stanovený zásobní prostor nádrže byl ale větší, než vyžadovala aktuální situace, a proto byl vymezen ochranný prostor, do něhož je možno zachytit celou stoletou povodeň na Lomnickém potoce, zastavit zcela odtok z nádrže a za povodně tak ulevit řece Teplé v Karlových Varech. Z nádrže je zabezpečován minimální odtok, který je využíván i hydroenergeticky. Pro případné zvýšení možných dodávek pitné vody byla vybudována zároveň s přehradou na řece Teplé v Tepličce (nad nádrží Březová) čerpací stanice, kterou lze nadlepšovat přítok do nádrže až do maximální kapacity čerpadel 420 l/s. Po výrazném poklesu odběrů vody z nádrže po deregulaci cen pitné vody po roce 1989 je čerpací stanice Teplička mimo provoz a zakonzervovaná.
Vodní dílo Stanovice na mapěPřidej svůj komentář k článku

Tipy na výlet poblíž

Vyhlídka Karla IV., 5,3 km

Vyhlídka Karla IV.

Nejstarší stojící karlovarská rozhledna byla na oblíbeném vyhlídkovém místě nad městem v lázeňských lesích vystavěna již v roce 1876. Pseudogotická cihlová rozhledna v podobě minaretu se dvěma ... číst celé

Přírodní lanové centrum Svatý Linhart , 5,4 km

Přírodní lanové centrum Svatý Linhart

Přírodní lanové centrum je otevřeno od roku 2012 a nachází se v Lázeňských lesích Karlových Varů. Je skvělým cílem pro rodinné a školní výlety, ale i party sportovních nadšenců, kteří si rádi ... číst celé

Obora svatý Linhart nabízí sledování zvěře pěkně z výšky, 5,5 km

Obora svatý Linhart nabízí sledování zvěře pěkně z výšky

Obora sv. Linhart v Karlových Varech - Doubí nabízí ojedinělý zážitek při pohled na zvířata a krajinu, a to z výšky. K tomu účelu slouží soustava můstků, která místy vyvede stezku až do šestimetrové ... číst celé

Motýlí dům Diana, 5,6 km

Motýlí dům Diana

Podloubí historické výletní restaurace Diana ožívá pestrými barvami létajících krasavců. Připravte se na setkání s těmi nekrásnějšími motýly z celého světa – např. z Thajska, Filipín, deštných ... číst celé

Rozhledna Diana, 5,7 km

Rozhledna Diana

Rozhledna Diana již 80 let tvoří výraznou dominantu karlovarského horizontu. Za první republiky nesla jméno Hanse Kudlicha, rakouského revolucionáře, který po roce 1848 emigroval do USA, kde působil ... číst celé

Golf resort Karlovy Vary, 5,7 km

Golf resort Karlovy Vary

Golf Resort je jedním z nejstarších areálů nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě. Rozkládá se pouhých 5 km od centra Karlových Varů. V nedávné době proběhla rekonstrukce celého hřiště a stavba ... číst celé