Vodní dílo Všechlapy

11. říjen 2012, Architektura a stavby, Teplicko, Teplice, sepsal Krušnohorci.

Všechlapy  |  Krušnohorci

Všechlapy | Autor: Krušnohorci, čteno: 2874x

Vodní dílo Všechlapy bylo vybudováno pod soutokem potoka Bouřlivec s přeložkou Klášterského potoka přímo na severním okraji obce Zabrušany, 2 km východně od Duchcova. Bouřlivec pramení v Krušných horách severozápadně od Mikulova. V důsledku důlní činnosti v povodí se potok, tak jak je zde obvyklé, několikrát přemisťoval. Stejně tak i přeložka Klášterského potoka je umělý tok vzniklý v důsledku přeložení potoků, postupně od západu Radčického, Lomského, Loučenského, Oseckého a nakonec Hájského. Dílo má za úkol ovlivňovat průběh povodní pod soutokem všech přeložených toků a zajistit protipovodňovou ochranu území pod nádrží. Kromě tohoto hlavního účelu se z nádrže částečně zabezpečuje i odběr vody pro blízkou tepelnou elektrárnu Ledvice. Krátkodobě lze zajistit i její úplné zásobování po dobu případné odstávky hlavního zdroje, tj. Labského vodovodu, táhnoucího se až od Dolních Zálezel na Labi. Nádrž umožňuje částečné rekreační vyžití, především však sportovní rybolov. Dílo bylo vybudováno v letech 1958-61 pro tehdejší důlní společnost, která ji rozhodnutím ministerstva financí v roce 1967 předala do správy Povodí Ohře. Hráz je přímá zemní, sypaná z místního materiálu získaného v prostoru nádrže a těsnicích jílů. Výška hráze nad základem je 12,1 m a délka 170 m. Šířka hráze v koruně je 5 m a v patě hráze potom 70 m. Návodní svah je opevněn na místě betonovanými deskami tloušťky 25 cm, vzdušní líc je zatravněn. Koruna hráze byla původně nezpevněná, ale dnes je asfalto-betonová do betonových obrubníků s návodním vlnolamem. Na levé straně od zavázání hráze pokračuje betonové opevnění břehů, chránící svahy staroslovanského hradiště Lemuzů z 8. století proti abrazivnímu působení vlnění hladiny vody. Sdružený věžový objekt umístěný v nádrži při levém břehu je s korunou hráze spojen ocelovou lávkou. Jsou v něm dvě spodní výpusti, velká o průměru 1 800 mm a malá o průměru 500 mm, které procházejí krátkou štolou pod hrází. Z velké je vyvedena odbočka odběru vody pro elektrárnu Ledvice a také pro MVE o výkonu 46 kW, umístěnou pod hrází. Bezpečnostní přeliv je boční, situovaný na pravé straně hráze pod domkem hrázného. Původně byl betonový s možným hrazením náplatky, ale v roce 2002 byl rekonstruován. Dnes je zděný z lomového kamene, nehrazený, s přelivnou hranou délky 29,7 m a kapacitou 84,4 m3/s. Na spadiště přelivu navazuje mohutné koryto skluzu do vývaru, za kterým se spojuje s opevněným korytem Bouřlivec od spodních výpustí. Po všech rekonstrukcích a úpravách zabezpečených dnešním správcem jsou Všechlapy i přes svůj „důlní původ“ plnohodnotným víceúčelovým vodním dílem.
Vodní dílo Všechlapy na mapěPřidej svůj komentář k článku

Tipy na výlet poblíž

Rybník Barbora v Duchcově, 2,4 km

Rybník Barbora v Duchcově

Barbora je největší vodní plocha v Duchcově. Není využívána ke koupání (narozdíl od zatopeného dolu Barbora v Oldřichově, nedaleko odsud). Tento rybník je známý spíše mezi lodními modeláři. ... číst celé

Workoutové hřiště v Duchcově, 2,5 km

Workoutové hřiště v Duchcově

Také v Duchcově otevřeli nové krásné červeno černé workoutové hřiště. Najdete jej v areálu Bažantnice u skateboardového hřiště v těsném sousedství s in-line dráhou. Otevřeno pochopitelně ... číst celé

Evangelický kostel s vyhlídkovou věží, 2,5 km

Evangelický kostel s vyhlídkovou věží

Původní secesní evangelický kostel byl postaven podle návrhu drážďanských architektů J.W.Graebnera a R.Schillinga. Jeho základní kámen byl položen 12.11.1899 a kostel byl vysvěcen 20.4.1902. Objekt ... číst celé

Pohádkové muzeum v Duchcově, 2,5 km

Pohádkové muzeum v Duchcově

V Duchcově mají Pohádkové muzeum. Svůj domeček si tu udělali vodníci, hastrmani a jiné pohádkové bytosti. Muzeem vás provede pohádkový příběh o životě vodníků, jehož součástí se stanou i vaše děti. V ... číst celé

Řetenický lesopark, 2,6 km

Řetenický lesopark

Na jižním okraji Teplic, nad zahrádkářskou kolonií se rozprostírá park s prvky lesa, který je, až na občasné pročištění mladiny, víceméně ponechán svému osudu. Pryč jsou doby, kdy zde byly prolézačky ... číst celé

Sportovní areál Bažantnice, 2,7 km

Sportovní areál Bažantnice

V Duchcově si můžete zasportovat v nově zrekonstruovaném sportovním areálu Bažantnice. Ten sestává z lehkoatletického stadionu, in-line dráhy, skate parku a procházkových cestiček v okolí zdejších ... číst celé