Vodní dílo Zaječice

11. říjen 2012, Architektura a stavby, Chomutovsko, Jirkov, sepsal Krušnohorci.

Vodní dílo Zaječice  |  Povodí Ohře

Vodní dílo Zaječice | Autor: Povodí Ohře, čteno: 2087x

Vodní dílo Zaječice je součástí staveb Náhradní opatření za nádrž Dřínov. Prostor nádrže slouží k havarijní zásobě surové vody. Doplňkovým účelem této nádrže je biologické dočištění odpadních vod zaústěných do Hutního potoka. Hráz je homogenní z jílů a jílovitých až písčitých hlín s příměsí hlinitých písků. Na povrch hráze je nasypána vrstva hlinitých písků, která chrání vlastní těleso před vysycháním. S ohledem na morfologii území je osa hráze dvakrát zalomena. Dolní část návodního svahu je opevněna dlažbou opřenou o kamennou záhozovou patku. Zbývající část návodního svahu a vzdušný svah jsou ohumusovány a osety. Od začátku hráze až do vzdálenosti 15 m za osu funkčního bloku vede po koruně hráze příjezdová cesta o šířce vozovky 3 m. Spodní výpusti jsou umístěny v šachtě na návodní straně funkčního bloku. Obě výpusti jsou v podélném směru odděleny stěnou, která umožňuje montáž nebo revizi či opravu jedné výpusti při současném provozu výpusti druhé. Pevný žlabový přeliv je za šachtou spodních výpustí po obou stranách funkčního bloku. Délka přelivné hrany činí 14,60 m. Vnější stěny přelivu jsou šikmé, aby zemina hráze byla na beton dotlačována. Spodní část funkčního bloku slouží k odtoku vody od spodních výpustí a horní část odvádí vodu od přelivu. Přístup do horního patra je umožněn žebříkem z plošiny na konci stropu štoly. Obdobný je sestup z horního do dolního patra štoly. Funkční blok je zakončen vývarem z prostého betonu. Odpadní koryto je lichoběžníkového profilu. Část koryta má charakter skluzu, a proto je na jeho konci vývar, rovněž lichoběžníkového profilu. Opevnění koryta i vývaru a opevnění svahů je z betonových prefabrikátů. Stavba byla zahájena v roce 1973 a v roce 1976 dokončena

Vodní dílo je součástí vodohospodářské soustavy náhradních opatření za nádrž Dřínov.VD Dřínov bylo uvedeno do provozu v roce 1955. Jeho účelem byla akumulace vody pro zásobení průmyslových velkoodběratelů (elektr. Komořany a Ervěnice, CHEZA Záluží) a částečně i ochrana území před povodněmi, rekreace a rybolov.
Zemní hráz měla délku 8 km, výšku 8 m, bezpečnostní přeliv byl dlouhý 6 m. Celkový objem nádrže byl 9,387 mil. m3. Ten bylo možné zvýšit využitím bývalého lomu Eliška a tzv. Dřínovské prohlubně o další 1 mil. m3. Nádrž Dřínov musela ustoupit povrchové těžbě hnědého uhlí, stejně jako nádrže Kyjice a Nové Sedlo, u nádrže Jiřetín došlo k podstatnému snížení objemu (z 5,353 na 0,586 mil. m3). Protože nebylo možno nádrž Dřínov a další zrušená vodní díla nahradit jedinou novou nádrží, byla vybudována soustava náhradních opatření v celkem šesti stavbách. V r. 1981 byly ukončeny veškeré funkce VD Dřínov a současně byla uvedena do provozu 1. etapa náhradních staveb NOD. Voda z nádrže byla postupně odčerpána, rašelina odtěžena a hráz rozebrána. Jedná se o největší zrušenou vodní nádrž na území ČR.
Vodní dílo Zaječice na mapěPřidej svůj komentář k článku

Tipy na výlet poblíž

Vodní dílo Újezd, 1,2 km

Vodní dílo Újezd

Vodní dílo Újezd, někdy také nesprávně označované jako Kyjice, leží na řece Bílině na východním okraji města Jirkova. Bylo vybudováno jako náhrada za rušenou nádrž Dřínov, která se nacházela asi 5 km ... číst celé

Městská věž v Jirkově, 2,2 km

Městská věž v Jirkově

Městská věž v Jirkově je součástí děkanského kostela sv. Jiljí. Ke kostelu přistavena v letech 1540-1545. Z vyhlídky věže je pohled na panorama města a jeho okolí. Prohlídku je možné za zvýhodněné ... číst celé

Městské historické sklepy, 2,3 km

Městské historické sklepy

Z větší části zachované městské historické sklepy byly v pískovcovém pahorku hloubeny v letech 1555 - 1595 na příkaz majitele panství Červěného Hrádku a městečka Jirkova Kryštofa z Karlovic. ... číst celé

Koupaliště Červený Hrádek, 2,4 km

Koupaliště Červený Hrádek

Rekreační areál Červený Hrádek se nachází na východním okraji města Jirkova asi 3 km od Chomutova u silniční komunikace E 13 směrem na Most. Areál nabízí veřejnosti široké spektrum služeb. Mezi ... číst celé

Olejomlýnský park, 2,8 km

Olejomlýnský park

V Jirkově, mezi ulicemi Dvořákova a Palackého najdete park účelově nazvaný zóna aktivního odpočinku. Podél říčky Bíliny se vinou dva proudy cyklostezky s krásným asfaltem. Stezka je lehce svažitá, ... číst celé

Zámek Červený Hrádek, 3,3 km

Zámek Červený Hrádek

Zámek je spolu se zámeckou galerií přístupný v období od května do října vždy od úterý do neděle od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod. V provozu je prohlídkový okruh v přízemí (galerie, ... číst celé