Národní přírodní rezervace Jezerka

15. březen 2005, Příroda, Mostecko, Jezeří, sepsal Jakub Lysák.

Národní přírodní rezervace Jezerka  |  ---

Národní přírodní rezervace Jezerka | Autor: ---, čteno: 6395x

Národní přírodní rezervace (NPR) Jezerka se rozkládá na rozhraní okresů Most a Chomutov na katastru zaniklých obcí Jezeří, Podhůří u Vysoké Pece a Kundratic u Chomutova v polesí Jezeří, v lesních odděleních číslo 76, 77, 78, 88, 89, 90 a 93. Leží asi 1,5 km jihozápadně od zámku Jezeří a 1,5 km severovýchodně od Vysoké Pece. Předmětem ochrany je především nejpřirozenější a nejzachovalejší porost na jižních svazích východní části Krušných hor. Chráněné území má podle nejnovějších údajů rozlohu 141,94 ha a je největší v okrese Most. Bylo vyhlášeno 20. ledna 1969 Ministerstvem kultury ČSR, konkrétně výnosem č. 13 359/68.
Rezervace dostala svůj název podle lidového označení hory Jezeří (705,5 m), jejíž vrchol je nejvyšším bodem chráněného území. NPR Jezerka zabírá příkrý západní a jižní svah této hory a západní svah hluboce zaříznutého údolí Vesnického potoka, kde se nachází nejnižší místo chráněného území (348 m). Toto údolí odděluje horu Jezeří od západnější Jedlové. Kromě přírodních krás se na území Jezerky nacházejí některé další zajímavosti zasluhující si zvláštní zmínku; k nim patří pozůstatky hradu Starého Žeberka a přehrada Jezeří na Vesnickém potoce. Pod ní roste Žeberská lípa, v současnosti asi nejstarší strom na Mostecku. K zajímavým místům patří také Terezina vyhlídka na západním okraji rezervace.

Pro laiky jsou zajímavé především nejrůznější skalní útvary, které vytvářejí jedinečný geomorfologický kolorit území rezervace. Kromě vrcholových skal to jsou různé věže, bašty, cimbuří a viklany, vypreparované při erozi ruly. Ve zdejší oblasti unikátním výtvorem je rulová skalní brána v západním svahu údolí. Za zmínku stojí také rozsedlinová jeskyně, několik skalních oken a výklenků. Území Jezerky je však poměrně chudé na útvary mikroreliéfu, protože se zde výběrová chemická eroze téměř neuplatnila.
Zdejší skály představují poměrně rozsáhlý horolezecký terén místního významu. Jednotlivé skalní útvary jsou roztroušeny v příkrém svahu a navíc ukryty v husté vegetaci. Horolezecká činnost zde byla provozována již v předválečném období a pak v 60. letech 20. století. Registrováno je několik desítek skal a zhruba sto cest téměř všech stupňů obtížnosti. V současnosti je zde ale horolezecká činnost z důvodu ochrany rezervace zakázána.


Zdroj: http://www.sweb.cz/rangiroa
Národní přírodní rezervace Jezerka na mapěPřidej svůj komentář k článku

Tipy na výlet poblíž

Vodní dílo Jezeří, 0,7 km

Vodní dílo Jezeří

Vodní dílo Jezeří (původním názvem Moritzova údolní přehrada) bylo postaveno v letech 1902-04 nad dnes již zrušenou obcí Kundratice knížetem Moritzem Lobkovitzem pro zásobování pitnou a užitkovou ... číst celé

Terezina vyhlídka, 0,9 km

Terezina vyhlídka

Vydáte-li se po cestě tvořící západní hranici rezervace Jezerka (říká se jí Terezínská cesta) směrem od Vysoké Pece (zpočátku sledujete žlutou turistickou značku), přijdeme až k místu v jihovýchodním ... číst celé

Historická štola u zámku Jezeří, 1,2 km

Přímo u parkoviště pod zámkem Jezeří se nachází nenápadná technická památka. Touto památkou je stará podzemní štola, pozůstatek po středověké těžbě železné rudy. Štola byla objevena v 70. letech ... číst celé

Zámek Jezeří, 1,5 km

Zámek Jezeří

Původní středověký hrad byl v roce 1549 přestavěn na renesanční zámek, který po bělohorských konfiskacích získal rod Lobkowiczů. V roce 1649 zámek vyhořel a byl poté v letech 1696 - 1713 přestavěn v ... číst celé

Medvědí skála, 2,7 km

Medvědí skála

Medvědí skála je druhá nejvyšší hora Mostecka a nejvyšší vrchol Rudolické hornatiny, měří 923,8 m. Jméno hora dostala podle toho, že zde byl v 18. století zastřelen poslední medvěd žijící v Krušných ... číst celé

Exkurze v hnědouhelném lomu ČSA - Uhelné safari, 3 km

Exkurze v hnědouhelném lomu ČSA - Uhelné safari

Vydejte se na Mostecko a poznejte pěkně zblízka místa, kterým vládla těžba hnědého uhlí. Připraveny jsou pro vás tři okruhy, které vás zavedou na místa, kde se dobývalo a dodnes někde dobývá uhlí, a ... číst celé