Bývalý cínový důl Rolava a zajatecký tábor Sauersack

31. říjen 2017, Architektura a stavby, Sokolovsko, Přebuz, sepsal Krušnohorci.

Cínový důl Rolava  |  Krušnohorci

Cínový důl Rolava | Autor: Krušnohorci, čteno: 6612x

V širším okolí tohoto místa se od 14. století rýžovala cínová ruda. Hornická aktivita v okolí Rolavy a Jelení vrcholila v 16. století. Za 2. světové války byla u Jelení vyhloubena šachta do hloubky 175 m a vyraženo v pěti patrech 14 kilometrů chodeb.

Zdejší areál se stal centrem úpravy cínové rudy vytěžené v dole, který se nacházel 1,3km východně odtud při silnici do Jelení. Úpravnu doprovázely administrativnía obytné budouvy, těžní jáma, kompresorovna, trafostanice, úpravna vody, sklady, dílny, garáže, konírna, umývárny, znatelné v okolních základech. A zajatecký tábor na opačné straně silnice.

Protože těžba a úprava rud nepřinášela předpokládaný výnos, byl v květnu 1945 důl i s úpravnou opuštěn. V poválečném období došlo k demontáži technického zařízení a ukončení nákladného odčerpávání vody z podzemí, kilometry chodeb tak byly definitivně zatopeny.

V současné době slouží ruiny areálu jako památka na hornické počítání a zároveň vytváří specifické prostředí pro vzácnou flóru a faunu.

Areál leží uprostřed lesů podél silnice spojující Rolavu a Nové Hamry. Cesta je příjemné rovinatá až svažitá.

Areál můžete znát i z detektivního televizního seriálu Rapl.
Další obrázky k tématu

Bývalý cínový důl Rolava | KrušnohorciBývalý cínový důl Rolava | KrušnohorciPříroda si vše vezme zpět | Krušnohorci

Bývalý cínový důl Rolava a zajatecký tábor Sauersack na mapěPřidej svůj komentář k článku

Tipy na výlet poblíž

Přírodní rezervace Velký močál, 0,1 km

Přírodní rezervace Velký močál

Oblast se rozkládá na ploše 50,27 hektarů a leží ve vrcholové části plata Krušných hor. Rozlehlé rozvodnicové rašeliniště má rozlohu 30,2 hektarů, je mírně svažité k jihozápadu a protáhlé směrem z ... číst celé

Rolavský rybník, 0,6 km

Rolavský rybník

Rolavský rybník (také rybník Lícha) je uměle vytvořtená vodní plocha vybudovaná na Jelením potoce v oblasti NPR Rolavská vrchoviště mezi Rolavou a Jelením. Byl zde vytvořen jako zásobárna vody pro ... číst celé

Velké jeřábí jezero, 2,9 km

Velké jeřábí jezero

Přírodní rezervace Velké jeřábí jezero se, podobně jako Malé jeřábí jezero, rozprostírá po obou stranách státní hranice. Jak v Česku, tak i v Sasku je přírodní rezervací. Leží v sedle pod Jeřábím ... číst celé

Jelení vrch, 3,4 km

Jelení vrch

Přírodní park Jelení vrch o rozloze kolem 40 km2 byl vyhlášen v roce 1985 a rozkládá se kolem řeky Rolavy mezi městy Přebuz a Nové Hamry. Navazuje na přírodní park Přebuz a na severu je ohraničen ... číst celé

Přebuzské vřesoviště, 3,6 km

Přebuzské vřesoviště

Přebuzské vřesoviště je přírodní památka, byla vyhlášena v roce 1992 a nachází se u obce Přebuz. Důvodem je ochrana komplexu polopřirozených biotopů, vzniklých po těžbě rašeliny, sloužící jako ... číst celé

Kraslický Špičák, 5,8 km

Kraslický Špičák

Kraslický Špičák (991 m n. m) je nejvyšším vrcholem Sokolovska. Vyhlídka je zčásti zastíněna vzrostlým porostem. Dobře je vidět pouze na severní stranu vyhlídky tj. na saskou část Krušných hor. ... číst celé