Sasko a Česká republika podepsaly nominační dokumentaci UNESCO

11. prosinec 2017, Zpravodajství, sepsal Krušnohorci.

Markus Ulbig a Daniel Herman podepisují nominaci UNESCO  |  www.mkcr.cz

Markus Ulbig a Daniel Herman podepisují nominaci UNESCO | Autor: www.mkcr.cz, čteno: 523x

Ministr vnitra Markus Ulbig a Daniel Herman dnes v Drážďanech podepsali společnou přeshraniční žádost „Montaregion Erzgebirge / Krušnohoří“ o zapsání na listinu Světového dědictví.

Na přípravě společné sasko-české sériové nominace se pracuje již od roku 2011. Do její přípravy jsou zapojeny nejen státní orgány, ale i orgány památkové péče obou zemí, dotčené kraje, přední odborníci a samotní občané a komunity této oblasti. Celá žádost se skládá z 22 komponent - ze 17 na německé a 5 na české straně. Vybrané statky se nyní reprezentují jako celek nejdůležitějších oblastí hornictví a epochy sasko-českého rudného hornictví. Funkčně mají souvislost a tvoří větší kulturní krajinu.

Nyní bude do 31. ledna 2018 nominační dokumentace doručena prostřednictvím stálého zastoupení Spolkové republiky Německo na centrálu UNESCO v Paříži, aby mohla být v průběhu příštího roku oficiálně hodnocena a následně mohlo být rozhodnuto o zápisu na seznam v červenci 2019 při výročním zasedání světového výboru UNESCO.

Součástí české části nominace je celkem šest hornických kulturních krajin, které se nacházejí ve východní i západní části Krušných hor. Další jsou na německé straně. „V Krušných horách jsou rozesety hornické památky, které přesně zobrazují vývoj hornictví a jeho vliv na region, krajinu ale i místní kulturu. Krušné hory a jejich hornická minulost si zápis na seznam světového dědictví zaslouží. Především jde ale o to, aby hornické památky zůstaly zachovány dalším generacím,“ řekl krajský radní Zdeněk Matouš, který má také jako starosta Krupky k celému projektu už z minulých let velmi blízko.

Přidej svůj komentář k článku